Over Ons

Wij zijn Studentenatelier

StudentenAtelier is een vernieuwend bureau binnen onze branche. Wij richten ons op het verkleinen van de brug tussen praktijk en de studie door studenten vroegtijdig relevante werkervaring aan te bieden. Leergierige studenten vormen samen een team van zelfstandigen dat als een bureau functioneert. Op deze manier kunnen wij opgaven op verschillende schaalniveaus op zowel landschappelijk als in stedelijk gebied aan en behouden wij onze flexibiliteit. Onze open houding zorgt er bovendien voor dat iedereen vrij en associatief kan denken; De vrije geest van studenten, samen met de meest recente academische kennis, zorgt voor creatieve, unieke en toekomstbestendige oplossingen buiten de gebruikelijke kaders.

Visie

Wij willen de kennis van studenten op zo’n manier aanbieden dat voor nu en in de toekomst genoten kan worden van een gezonde, mooie en groene leefomgeving. Wij brengen daarom gemotiveerde en creatieve studenten in verbinding met de opdrachtgevers waar beide partijen profijt van hebben. De student doet relevante werkervaring op en de opdrachtgever krijgt voor een relatief laag bedrag een frisse blik op hun probleemstelling.

Missie

De kracht van onze studenten is dat ze elke opdracht open en gemotiveerd aan willen pakken. Ze willen zich onderscheiden en laten zien wat ze hebben geleerd. Door samen te werken met verschillende opdrachtgevers wil StudentenAtelier zoveel mogelijk studenten de kans bieden relevante werkervaring op te doen. Waarom wachten, als onze kennis nu al van waarde is? Ons devies is dan ook: Samen werken aan het landschap van de toekomst.

Doelstellingen

Een doelstelling is studenten zoveel mogelijk in contact te laten komen met het echte werk. Iedereen mag ons vrijblijvend benaderen om van de expertise van studenten gebruik te maken. Hiermee zijn we maatschappelijk verantwoord bezig en kunnen de landschaps-architecten en planners van de toekomst zichzelf nog beter ontwikkelen. Uiteindelijk willen wij ook de studie zelf op verschillende manieren gaan verrijken.

Onze Kernbegrippen

StudentenAtelier is bureau dat werkt met studenten landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Wij zijn als student sterk gelieerd aan de Wageningen Universiteit en hebben zo onze eigen kernbegrippen op het landschap ontwikkeld vanuit een Wagenings perspectief. Zo werken wij samen, bewust, transparant en duurzaam.

Samen

Samen vormen wij een team van zelfstandige studenten dat als een bureau functioneert. Op deze manier kunnen wij opgaven op verschillende schaalniveaus op zowel landschappelijk als in stedelijk gebied aan en behouden wij onze flexibiliteit. We zijn gewend om tijdens de studie in atelierverband inter- en transdisciplinair samen te werken. Niet alleen met de experts zoals architecten, stedenbouwers, planners, maar ook met ondernemers, burgers en/of andere belanghebbenden.

Bewust

Bewust betekent bekend, wetende. Als student hebben wij al vroeg geleerd de eigenschappen van het landschap leren lezen. Denk hierbij aan de Genius Loci (de geest van de plek), maar ook het landschap zien als een systeem van lagen die op elkaar inwerken. Hierbij spelen de landschapsvormende krachten en processen, zoals bodemvorming, hydrologie, natuurlijke dynamiek, infrastructuurontwikkeling en occupatie een belangrijke rol.

Transparant

Waar mogelijk werken we samen met de gebruikers en bewoners van het landschap. Een open en transparant planproces is typerend voor de werkwijze die we willen hanteren, waarbij we op maatschappelijk niveau draagvlak creëren. Door transparant te communiceren zijn we in staat de neuzen van de betrokken partijen dezelfde kant op te krijgen. Zo maken we een plan waar we trots op zijn met z'n allen.

Duurzaam

Duurzaamheid is voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt binnen elke opgave. Energietransitie, aanpassing aan klimaatveranderingen en verduurzaming zal het Nederlandse landschap ingrijpend doen veranderen. Deze grootschalige, complexe opgaven in de stad en in het landschap vragen flexibele oplossingen die kunnen inspelen op tussentijdse ontwikkelingen. Hiervoor gebruiken we onze meest recente academische kennis en expertise.

Over Ons

Tijdens onze bachelor Landschapsarchitectuur hadden we de neiging al om onze kennis toe te passen in de praktijk. Zo hebben we met studiegenoten meegedaan aan prijsvragen en het ontwerpen van tuinen. Wij hebben hier veel van geleerd, zoals het omgaan met realistische wensen en het brengen van vernieuwende inzichten. Het vinden van zulke opdrachten was vaak lastiger dan gedacht, dus wilden wij de brug slaan om dit te vergemakkelijken. We willen onze ervaringen namelijk graag delen met onze medestudenten om zo je horizon tijdens de studie te verbreden. Daarom hebben we StudentenAtelier opgericht.

Ons Team

Ruben Weggemans
Jeroen Schoonderbeek
Rob Stuyt