Ontwerpidee Thijplein

  • Status
  • Afgerond
  • Location
  • Rossum, Overijssel
  • Deadline
  • Maart 2018
  • Team
  • Rob Stuyt
  • Opdrachtgever
  • Burgerinitiatief

Het Thijplein in Rossum zal in de toekomst opnieuw worden ingericht. Er zijn verschillende plannen gemaakt voor een mogelijke invulling hiervan, maar een duidelijk concept ontbreekt. Met dit project is geprobeerd een conceptueel ontwerp te bieden voor het plein. Met het concept wordt de St. Plechelmuskerk; de landmark van Rossum, opnieuw in de zon gezet. De Thijstraat, die nu ook al een lichte bocht maakt, zou nog verder naar de noordzijde verplaatst kunnen worden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte vóór de kerk. De ontstane ruimte kan vervolgens worden ingericht in de vorm van een plein met een klein plantsoen. Uiteraard zal de kerk gebruikt moeten worden zoals die nu ook wordt gebruikt dus daarom is het van belang dat het ontwerp begrijpelijk is en rust uitstraalt.

In dit ontwerp zijn de lijnen van de kerk doorgezet in de openbare ruimte daaromheen. Het plein wordt doorgetrokken naar de overzijde van de straat en zorgt voor een directe verbinding met de rest van het dorp. Op deze manier wordt een aangename ontmoetingsplek gecreëerd die toegankelijk is voor jong en oud.

Projecten

Meer Projecten